News and Notices

सुचन प्रविधि अधिकृत सिफारिस सम्वन्धी सुचना

सिफारिस सम्वन्धी सुचना हेर्नका लागि यसै साथ संलग्न .jpg र .pdf फाइल हेर्नुहोस ।।

सुधार गरिएको ।।

मितिः २०७४/१२/१०

यस कार्यालयको मिति २०७४/१२/०९ मा प्रकाशित सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लागि प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्वन्धि सूचनामा विशन लामिछानेको दर्ता नं. १० हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको ब्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सुवास कुमार लामिछाने

सुचना

कुश्मा नगरपालिकाको नगरपरिषदबाट पारित नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोह सम्वन्धी सुचना 

वडा भेला सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

आ.व. २०७४/०७५ को योजना तर्जुमाको लागि वडा भेलाहरुको मिति, समय, स्थान र जिम्मेवार कर्मचारीको विवरण

कुश्मा नगरपालिका कार्यालयको सुचना

नगर क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस कुश्मा नगरपालिकामा सहभागितामा आधारित कार्यक्रमका लागि ३० प्रतिशत जनसहभागिताको प्रतिवद्धता जनाई ५० लाख सम्म पुर्वाधार निर्माणको लागि योजनाका छनोटका लागि यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्रमा कुश्मा नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न आउनुहुन

सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण सम्वन्धी सुचना

पर्वत जिल्ला साविक चुवा गा.वि.स. हाल कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १२ मा सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठनागरिक‚ जेष्ठदलित‚ एकलमहिला‚ आशिंक अपाङ्ग र पुर्ण अपाङ्गको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिकको सामाजिक सुरक्षाभत्ता भोलि मिति २०७३/०७/११ र पर्सि २०७३/०७/१२ गते कुश्मा नगरपालिका वडा नं.

Pages