Public Procurement / Tender Notices

मेलमिलाप चोक सडक मर्मतको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

कुश्मा नगरपालिका कार्यालय
कुश्मा, पर्बत
मेलमिलाप चोक सडक मर्मतको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।११।०५